Floral Images

Home Flower Colour Common name Latin name Desktop background Recent Gallery Flowering now About FloralImages Contact
Amphibia
Bufo bufo to Lissotriton helveticus Amphibia, Bufo bufo to Amphibia, Lissotriton helveticus
Anthozoa
Anemonia sulcata to Melanargia galathea Anthozoa, Anemonia sulcata to Anthozoa, Melanargia galathea
Arachnida
Agelena labyrinthica to Eriophyes laevis Arachnida, Agelena labyrinthica to Arachnida, Eriophyes laevis
Ascomycetes
Bulgaria inquinans to Hypogymnia tubulosa Ascomycetes, Bulgaria inquinans to Ascomycetes, Hypogymnia tubulosa
Lobaria pulmonaria to Xanthoria polycarpa Ascomycetes, Lobaria pulmonaria to Ascomycetes, Xanthoria polycarpa
Xanthoria sp. to Xylaria polymorpha Ascomycetes, Xanthoria sp. to Ascomycetes, Xylaria polymorpha
Aves
Branta canadensis to Vanellus vanellus Aves, Branta canadensis to Aves, Vanellus vanellus
Basidiomycetes
Agaricus campestris to Coprinus niveus Basidiomycetes, Agaricus campestris to Basidiomycetes, Coprinus niveus
Coprinus picaceus to Hygrocybe sp. Basidiomycetes, Coprinus picaceus to Basidiomycetes, Hygrocybe sp.
Hygrocybe sp. to Pholiota squarrosa Basidiomycetes, Hygrocybe sp. to Basidiomycetes, Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa to Vascellum pratense Basidiomycetes, Pholiota squarrosa to Basidiomycetes, Vascellum pratense
Branchiopoda
Chirocephalus diaphanus to Chirocephalus diaphanus Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus to Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus
Bryophytes
Anomodon viticulosus to Thuidium tamariscinum Bryophytes, Anomodon viticulosus to Bryophytes, Thuidium tamariscinum
Calamophytes
Equisetum arvense to Equisetum variegatum Calamophytes, Equisetum arvense to Calamophytes, Equisetum variegatum
Cephalaspidomorphi
Petromyzon marinus to Petromyzon marinus Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus to Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus
Charophytes
Chara aspera to Tolypella glomerata Charophytes, Chara aspera to Charophytes, Tolypella glomerata
Chlorophytes
Gloeocystis sp. to Gloeocystis sp. Chlorophytes, Gloeocystis sp. to Chlorophytes, Gloeocystis sp.
Eu-dicots
Abutilon to Agrostemma githago Eu-dicots, Abutilon to Eu-dicots, Agrostemma githago
Agrostemma githago to Andromeda polifolia Eu-dicots, Agrostemma githago to Eu-dicots, Andromeda polifolia
Andromeda polifolia to Arabis hirsuta Eu-dicots, Andromeda polifolia to Eu-dicots, Arabis hirsuta
Arabis hirsuta to Atriplex laciniata Eu-dicots, Arabis hirsuta to Eu-dicots, Atriplex laciniata
Atriplex laciniata to Blackstonia perfoliata Eu-dicots, Atriplex laciniata to Eu-dicots, Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata to Camellia japonica Eu-dicots, Blackstonia perfoliata to Eu-dicots, Camellia japonica
Camellia japonica to Carpobrotus edulis Eu-dicots, Camellia japonica to Eu-dicots, Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis to Cerastium pumilum Eu-dicots, Carpobrotus edulis to Eu-dicots, Cerastium pumilum
Cerastium pumilum to Cichorium intybus Eu-dicots, Cerastium pumilum to Eu-dicots, Cichorium intybus
Cichorium intybus to Clematis x durandii Eu-dicots, Cichorium intybus to Eu-dicots, Clematis x durandii
Clematis x durandii to Cotoneaster integrifolius Eu-dicots, Clematis x durandii to Eu-dicots, Cotoneaster integrifolius
Cotoneaster integrifolius to Daboecia cantabrica Eu-dicots, Cotoneaster integrifolius to Eu-dicots, Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica to Dipsacus sativus Eu-dicots, Daboecia cantabrica to Eu-dicots, Dipsacus sativus
Dipsacus sativus to Epilobium tetragonum Eu-dicots, Dipsacus sativus to Eu-dicots, Epilobium tetragonum
Epilobium tetragonum to Ervilia sylvatica Eu-dicots, Epilobium tetragonum to Eu-dicots, Ervilia sylvatica
Ervilia sylvatica to Euphorbia platyphyllos Eu-dicots, Ervilia sylvatica to Eu-dicots, Euphorbia platyphyllos
Euphorbia portlandica to Fragaria ananassa Eu-dicots, Euphorbia portlandica to Eu-dicots, Fragaria ananassa
Fragaria ananassa to Galium odoratum Eu-dicots, Fragaria ananassa to Eu-dicots, Galium odoratum
Galium odoratum to Geranium phaeum Eu-dicots, Galium odoratum to Eu-dicots, Geranium phaeum
Geranium phaeum to Hamamelis spp. Eu-dicots, Geranium phaeum to Eu-dicots, Hamamelis spp.
Hamamelis spp. to Hieracium anglicum agg. Eu-dicots, Hamamelis spp. to Eu-dicots, Hieracium anglicum agg.
Hieracium anglicum agg. to Hydrangea paniculata Eu-dicots, Hieracium anglicum agg. to Eu-dicots, Hydrangea paniculata
Hydrangea petiolaris to Hypochaeris radicata Eu-dicots, Hydrangea petiolaris to Eu-dicots, Hypochaeris radicata
Hypochaeris radicata to Laburnum x watereri Eu-dicots, Hypochaeris radicata to Eu-dicots, Laburnum x watereri
Lactuca saligna to Lavandula angustifolia Eu-dicots, Lactuca saligna to Eu-dicots, Lavandula angustifolia
Lavandula angustifolia to Linaria purpurea Eu-dicots, Lavandula angustifolia to Eu-dicots, Linaria purpurea
Linaria purpurea to Ludwigia palustris Eu-dicots, Linaria purpurea to Eu-dicots, Ludwigia palustris
Ludwigia palustris to Malus domestica Eu-dicots, Ludwigia palustris to Eu-dicots, Malus domestica
Malus domestica to Melilotus altissimus Eu-dicots, Malus domestica to Eu-dicots, Melilotus altissimus
Melilotus altissimus to Myosotis arvensis Eu-dicots, Melilotus altissimus to Eu-dicots, Myosotis arvensis
Myosotis arvensis to Oenanthe fistulosa Eu-dicots, Myosotis arvensis to Eu-dicots, Oenanthe fistulosa
Oenanthe fistulosa to Oxalis incarnata Eu-dicots, Oenanthe fistulosa to Eu-dicots, Oxalis incarnata
Oxalis incarnata to Persicaria lapathifolia Eu-dicots, Oxalis incarnata to Eu-dicots, Persicaria lapathifolia
Persicaria lapathifolia to Pieris japonica Eu-dicots, Persicaria lapathifolia to Eu-dicots, Pieris japonica
Pieris japonica to Polygonum depressum Eu-dicots, Pieris japonica to Eu-dicots, Polygonum depressum
Polygonum depressum to Prunus avium Eu-dicots, Polygonum depressum to Eu-dicots, Prunus avium
Prunus avium to Quercus suber Eu-dicots, Prunus avium to Eu-dicots, Quercus suber
Quercus suber to Reseda luteola Eu-dicots, Quercus suber to Eu-dicots, Reseda luteola
Reseda luteola to Rosa arvensis Eu-dicots, Reseda luteola to Eu-dicots, Rosa arvensis
Rosa arvensis to Rubus nemoralis Eu-dicots, Rosa arvensis to Eu-dicots, Rubus nemoralis
Rubus nemoralis to Rumex scutatus Eu-dicots, Rubus nemoralis to Eu-dicots, Rumex scutatus
Rumex scutatus to Salvia microphylla Eu-dicots, Rumex scutatus to Eu-dicots, Salvia microphylla
Salvia microphylla to Saxifraga tridactylides Eu-dicots, Salvia microphylla to Eu-dicots, Saxifraga tridactylides
Saxifraga tridactylites to Senecio vernalis Eu-dicots, Saxifraga tridactylites to Eu-dicots, Senecio vernalis
Senecio viscosus to Sinapis alba Eu-dicots, Senecio viscosus to Eu-dicots, Sinapis alba
Sinapis alba to Sorbus torminalis Eu-dicots, Sinapis alba to Eu-dicots, Sorbus torminalis
Sorbus torminalis to Stellaria neglecta Eu-dicots, Sorbus torminalis to Eu-dicots, Stellaria neglecta
Stellaria neglecta to Taraxacum vachelliae Eu-dicots, Stellaria neglecta to Eu-dicots, Taraxacum vachelliae
Taraxacum vachelliae to Trifolium bocconei Eu-dicots, Taraxacum vachelliae to Eu-dicots, Trifolium bocconei
Trifolium bocconei to Ulmus glabra Eu-dicots, Trifolium bocconei to Eu-dicots, Ulmus glabra
Ulmus glabra to Verbena officinalis Eu-dicots, Ulmus glabra to Eu-dicots, Verbena officinalis
Verbena officinalis to Vicia orobus Eu-dicots, Verbena officinalis to Eu-dicots, Vicia orobus
Vicia orobus to Wahlenbergia hederacea Eu-dicots, Vicia orobus to Eu-dicots, Wahlenbergia hederacea
Eusporangiate ferns
Botrychium lunaria to Ophioglossum vulgatum Eusporangiate ferns, Botrychium lunaria to Eusporangiate ferns, Ophioglossum vulgatum
Gastropoda
Acroloxus lacustris to Helix pomatia Gastropoda, Acroloxus lacustris to Gastropoda, Helix pomatia
Gymnosperms
Abies alba to Larix kaempferi Gymnosperms, Abies alba to Gymnosperms, Larix kaempferi
Larix x marschlinsii to Wollemia nobilis Gymnosperms, Larix x marschlinsii to Gymnosperms, Wollemia nobilis
Insecta
Aeshna cyanea to Lycaena phlaeas Insecta, Aeshna cyanea to Insecta, Lycaena phlaeas
Macrothylacia rubi to Zygaena purpuralis Insecta, Macrothylacia rubi to Insecta, Zygaena purpuralis
Leptosporangiate ferns
Adiantum capillus-veneris to Dryopteris oreades Leptosporangiate ferns, Adiantum capillus-veneris to Leptosporangiate ferns, Dryopteris oreades
Dryopteris oreades to Trichomanes speciosum Leptosporangiate ferns, Dryopteris oreades to Leptosporangiate ferns, Trichomanes speciosum
Lycophytes
Diphasiastrum alpinum to Selaginella selaginoides Lycophytes, Diphasiastrum alpinum to Lycophytes, Selaginella selaginoides
Marchantiophytes
Frullania fragilifolia to Targionia hypophylla Marchantiophytes, Frullania fragilifolia to Marchantiophytes, Targionia hypophylla
Monocots
Acis autumnalis to Amaryllis belladonna Monocots, Acis autumnalis to Monocots, Amaryllis belladonna
Ammophila arenaria to Butomus umbellatus Monocots, Ammophila arenaria to Monocots, Butomus umbellatus
Butomus umbellatus to Carex nigra Monocots, Butomus umbellatus to Monocots, Carex nigra
Carex nigra to Cladium mariscus Monocots, Carex nigra to Monocots, Cladium mariscus
Cladium mariscus to Dactylorhiza fuchsii Monocots, Cladium mariscus to Monocots, Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii to Dierama mossii Monocots, Dactylorhiza fuchsii to Monocots, Dierama mossii
Dierama mossii to Epipactis purpurata Monocots, Dierama mossii to Monocots, Epipactis purpurata
Epipactis purpurata to Gymnadenia borealis Monocots, Epipactis purpurata to Monocots, Gymnadenia borealis
Gymnadenia borealis to Iris sibirica Monocots, Gymnadenia borealis to Monocots, Iris sibirica
Iris sibirica to Leucojum aestivum Monocots, Iris sibirica to Monocots, Leucojum aestivum
Leucojum aestivum to Melica uniflora Monocots, Leucojum aestivum to Monocots, Melica uniflora
Melica uniflora to Ophrys fuciflora Monocots, Melica uniflora to Monocots, Ophrys fuciflora
Ophrys fuciflora to Platanthera x hybrida Monocots, Ophrys fuciflora to Monocots, Platanthera x hybrida
Platanthera x hybrida to Schedonorus giganteus Monocots, Platanthera x hybrida to Monocots, Schedonorus giganteus
Scheuchzeria palustris to Spirodela polyrhiza Monocots, Scheuchzeria palustris to Monocots, Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza to Zostera marina Monocots, Spirodela polyrhiza to Monocots, Zostera marina
Myxomycetes
Enteridium lycoperdon to Physarum cinereum Myxomycetes, Enteridium lycoperdon to Myxomycetes, Physarum cinereum
Phaeophyceae
Colpomenia peregrina to Fucus ceranoides Phaeophyceae, Colpomenia peregrina to Phaeophyceae, Fucus ceranoides
Pre-dicots
Aristolochia clematitis to Nymphaea x marliacea Pre-dicots, Aristolochia clematitis to Pre-dicots, Nymphaea x marliacea
Reptilia
Adder to Zootoca vivipara Reptilia, Adder to Reptilia, Zootoca vivipara
Sordariomycetes
Cordyceps militaris to Cordyceps militaris Sordariomycetes, Cordyceps militaris to Sordariomycetes, Cordyceps militaris
Urediniomycetes
Phragmidium sp. to Puccinia iridis Urediniomycetes, Phragmidium sp. to Urediniomycetes, Puccinia iridis
Ustilaginomycetes
Vankya ornithogali to Vankya ornithogali Ustilaginomycetes, Vankya ornithogali to Ustilaginomycetes, Vankya ornithogali