Floral Images

Home Flower Colour Common name Latin name Desktop background Recent Gallery Flowering now About FloralImages Contact
Amphibia
Bufo bufo to Lissotriton helveticus Amphibia, Bufo bufo to Amphibia, Lissotriton helveticus
Anthozoa
Anemonia sulcata to Cereus pedunculatus Anthozoa, Anemonia sulcata to Anthozoa, Cereus pedunculatus
Arachnida
Agelena labyrinthica to Eriophyes laevis Arachnida, Agelena labyrinthica to Arachnida, Eriophyes laevis
Ascomycetes
Bulgaria inquinans to Hypogymnia tubulosa Ascomycetes, Bulgaria inquinans to Ascomycetes, Hypogymnia tubulosa
Lobaria pulmonaria to Xanthoria polycarpa Ascomycetes, Lobaria pulmonaria to Ascomycetes, Xanthoria polycarpa
Xanthoria sp. to Xylaria polymorpha Ascomycetes, Xanthoria sp. to Ascomycetes, Xylaria polymorpha
Aves
Branta canadensis to Vanellus vanellus Aves, Branta canadensis to Aves, Vanellus vanellus
Basidiomycetes
Agaricus campestris to Coprinus niveus Basidiomycetes, Agaricus campestris to Basidiomycetes, Coprinus niveus
Coprinus picaceus to Hygrocybe sp. Basidiomycetes, Coprinus picaceus to Basidiomycetes, Hygrocybe sp.
Hygrocybe sp. to Pholiota squarrosa Basidiomycetes, Hygrocybe sp. to Basidiomycetes, Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa to Vascellum pratense Basidiomycetes, Pholiota squarrosa to Basidiomycetes, Vascellum pratense
Branchiopoda
Chirocephalus diaphanus to Chirocephalus diaphanus Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus to Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus
Bryophytes
Anomodon viticulosus to Thuidium tamariscinum Bryophytes, Anomodon viticulosus to Bryophytes, Thuidium tamariscinum
Calamophytes
Equisetum arvense to Equisetum variegatum Calamophytes, Equisetum arvense to Calamophytes, Equisetum variegatum
Cephalaspidomorphi
Petromyzon marinus to Petromyzon marinus Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus to Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus
Charophytes
Chara aspera to Tolypella glomerata Charophytes, Chara aspera to Charophytes, Tolypella glomerata
Chlorophytes
Gloeocystis sp. to Gloeocystis sp. Chlorophytes, Gloeocystis sp. to Chlorophytes, Gloeocystis sp.
Eu-dicots
Abutilon to Ajuga chamaepitys Eu-dicots, Abutilon to Eu-dicots, Ajuga chamaepitys
Ajuga reptans to Anchusa azurea Eu-dicots, Ajuga reptans to Eu-dicots, Anchusa azurea
Andromeda polifolia to Arabidopsis thaliana Eu-dicots, Andromeda polifolia to Eu-dicots, Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana to Astragalus glycyphyllos Eu-dicots, Arabidopsis thaliana to Eu-dicots, Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos to Betula pubescens Eu-dicots, Astragalus glycyphyllos to Eu-dicots, Betula pubescens
Betula pubescens to Camellia Eu-dicots, Betula pubescens to Eu-dicots, Camellia
Camellia to Carpinus betulus Eu-dicots, Camellia to Eu-dicots, Carpinus betulus
Carpinus betulus to Cerastium glomeratum Eu-dicots, Carpinus betulus to Eu-dicots, Cerastium glomeratum
Cerastium pumilum to Chenopodium vulvaria Eu-dicots, Cerastium pumilum to Eu-dicots, Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria to Clematis rehderiana Eu-dicots, Chenopodium vulvaria to Eu-dicots, Clematis rehderiana
Clematis rehderiana to Corrigiola litoralis Eu-dicots, Clematis rehderiana to Eu-dicots, Corrigiola litoralis
Corrigiola littoralis to Cydonia oblonga Eu-dicots, Corrigiola littoralis to Eu-dicots, Cydonia oblonga
Cydonia oblonga to Digitalis mertonensis Eu-dicots, Cydonia oblonga to Eu-dicots, Digitalis mertonensis
Digitalis purpurea to Epilobium hirsutum Eu-dicots, Digitalis purpurea to Eu-dicots, Epilobium hirsutum
Epilobium hirsutum to Eryngium campestre Eu-dicots, Epilobium hirsutum to Eu-dicots, Eryngium campestre
Eryngium campestre to Euphrasia Eu-dicots, Eryngium campestre to Eu-dicots, Euphrasia
Euphrasia to Fragaria chiloensis Eu-dicots, Euphrasia to Eu-dicots, Fragaria chiloensis
Fragaria vesca to Galium sterneri Eu-dicots, Fragaria vesca to Eu-dicots, Galium sterneri
Galium sterneri to Geranium procurrens Eu-dicots, Galium sterneri to Eu-dicots, Geranium procurrens
Geranium purpureum to Hedera hibernica Eu-dicots, Geranium purpureum to Eu-dicots, Hedera hibernica
Hedera hibernica to Hieracium maculatum Eu-dicots, Hedera hibernica to Eu-dicots, Hieracium maculatum
Hieracium maculatum to Hyoscyamus niger Eu-dicots, Hieracium maculatum to Eu-dicots, Hyoscyamus niger
Hyoscyamus niger to Illecebrum verticillatum Eu-dicots, Hyoscyamus niger to Eu-dicots, Illecebrum verticillatum
Illecebrum verticillatum to Lamium hybridum Eu-dicots, Illecebrum verticillatum to Eu-dicots, Lamium hybridum
Lamium hybridum to Lepidium latifolium Eu-dicots, Lamium hybridum to Eu-dicots, Lepidium latifolium
Lepidium latifolium to Liriodendron tulipifera Eu-dicots, Lepidium latifolium to Eu-dicots, Liriodendron tulipifera
Liriodendron tulipifera to Lysimachia vulgaris Eu-dicots, Liriodendron tulipifera to Eu-dicots, Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris to Matthiola sinuata Eu-dicots, Lysimachia vulgaris to Eu-dicots, Matthiola sinuata
Matthiola sinuata to Meum athamanticum Eu-dicots, Matthiola sinuata to Eu-dicots, Meum athamanticum
Meum athamanticum to Myrica gale Eu-dicots, Meum athamanticum to Eu-dicots, Myrica gale
Myrica gale to Ononis arvensis Eu-dicots, Myrica gale to Eu-dicots, Ononis arvensis
Ononis reclinata to Passiflora caerulea Eu-dicots, Ononis reclinata to Eu-dicots, Passiflora caerulea
Passiflora caerulea to Petroselinum crispum Eu-dicots, Passiflora caerulea to Eu-dicots, Petroselinum crispum
Petroselinum crispum to Platanus orientalis Eu-dicots, Petroselinum crispum to Eu-dicots, Platanus orientalis
Platanus orientalis to Potentilla tabernaemontani Eu-dicots, Platanus orientalis to Eu-dicots, Potentilla tabernaemontani
Poterium sanguisorba to Pyrola minor Eu-dicots, Poterium sanguisorba to Eu-dicots, Pyrola minor
Pyrola minor to Ranunculus peltatus Eu-dicots, Pyrola minor to Eu-dicots, Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus to Ribes rubrum Eu-dicots, Ranunculus peltatus to Eu-dicots, Ribes rubrum
Ribes rubrum to Rubus caesius Eu-dicots, Ribes rubrum to Eu-dicots, Rubus caesius
Rubus caesius to Rumex hydrolapathum Eu-dicots, Rubus caesius to Eu-dicots, Rumex hydrolapathum
Rumex hydrolapathum to Salix viminalis Eu-dicots, Rumex hydrolapathum to Eu-dicots, Salix viminalis
Salix viminalis to Saxifraga oppositifolia Eu-dicots, Salix viminalis to Eu-dicots, Saxifraga oppositifolia
Saxifraga oppositifolia to Sedum kamtschaticum Eu-dicots, Saxifraga oppositifolia to Eu-dicots, Sedum kamtschaticum
Sedum kamtschaticum to Silene acaulis Eu-dicots, Sedum kamtschaticum to Eu-dicots, Silene acaulis
Silene acaulis to Solanum physalifolium Eu-dicots, Silene acaulis to Eu-dicots, Solanum physalifolium
Solanum physalifolium to Spiraea x rosalba Eu-dicots, Solanum physalifolium to Eu-dicots, Spiraea x rosalba
Spiraea x rosalba to Tanacetum parthenium Eu-dicots, Spiraea x rosalba to Eu-dicots, Tanacetum parthenium
Tanacetum parthenium to Thymus pulegioides Eu-dicots, Tanacetum parthenium to Eu-dicots, Thymus pulegioides
Tilia cordata to Tripleurospermum maritimum Eu-dicots, Tilia cordata to Eu-dicots, Tripleurospermum maritimum
Tripleurospermum maritimum to Valerianella carinata Eu-dicots, Tripleurospermum maritimum to Eu-dicots, Valerianella carinata
Valerianella carinata to Veronica spicata Eu-dicots, Valerianella carinata to Eu-dicots, Veronica spicata
Veronica spicata to Viola lutea Eu-dicots, Veronica spicata to Eu-dicots, Viola lutea
Viola lutea to Wahlenbergia hederacea Eu-dicots, Viola lutea to Eu-dicots, Wahlenbergia hederacea
Eusporangiate ferns
Botrychium lunaria to Ophioglossum vulgatum Eusporangiate ferns, Botrychium lunaria to Eusporangiate ferns, Ophioglossum vulgatum
Gastropoda
Acroloxus lacustris to Helix pomatia Gastropoda, Acroloxus lacustris to Gastropoda, Helix pomatia
Gymnosperms
Abies alba to Metasequoia glyptostroboides Gymnosperms, Abies alba to Gymnosperms, Metasequoia glyptostroboides
Metasequoia glyptostroboides to Xanthocyparis nootkatensis Gymnosperms, Metasequoia glyptostroboides to Gymnosperms, Xanthocyparis nootkatensis
Insecta
Aeshna cyanea to Lycaena phlaeas Insecta, Aeshna cyanea to Insecta, Lycaena phlaeas
Macrothylacia rubi to Zygaena purpuralis Insecta, Macrothylacia rubi to Insecta, Zygaena purpuralis
Leptosporangiate ferns
Adiantum capillus-veneris to Dryopteris filix-mas Leptosporangiate ferns, Adiantum capillus-veneris to Leptosporangiate ferns, Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas to Trichomanes speciosum Leptosporangiate ferns, Dryopteris filix-mas to Leptosporangiate ferns, Trichomanes speciosum
Lycophytes
Diphasiastrum alpinum to Selaginella selaginoides Lycophytes, Diphasiastrum alpinum to Lycophytes, Selaginella selaginoides
Marchantiophytes
Frullania fragilifolia to Targionia hypophylla Marchantiophytes, Frullania fragilifolia to Marchantiophytes, Targionia hypophylla
Monocots
Acis autumnalis to Amorphophallus prainii Monocots, Acis autumnalis to Monocots, Amorphophallus prainii
Amorphophallus prainii to Calamagrostis epigejos Monocots, Amorphophallus prainii to Monocots, Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos to Carex otrubae Monocots, Calamagrostis epigejos to Monocots, Carex otrubae
Carex otrubae to Coeloglossum viride Monocots, Carex otrubae to Monocots, Coeloglossum viride
Coeloglossum viride to Dactylorhiza kerryensis Monocots, Coeloglossum viride to Monocots, Dactylorhiza kerryensis
Dactylorhiza kerryensis to Dierama pendulum Monocots, Dactylorhiza kerryensis to Monocots, Dierama pendulum
Dierama pulcherrimum to Eriophorum latifolium Monocots, Dierama pulcherrimum to Monocots, Eriophorum latifolium
Eriophorum latifolium to Hammarbya paludosa Monocots, Eriophorum latifolium to Monocots, Hammarbya paludosa
Hammarbya paludosa to Juncus acutus Monocots, Hammarbya paludosa to Monocots, Juncus acutus
Juncus acutus to Lilium candidum Monocots, Juncus acutus to Monocots, Lilium candidum
Lilium davidii to Narcissus hispanicus Monocots, Lilium davidii to Monocots, Narcissus hispanicus
Narcissus macrolobus to Orchis militaris Monocots, Narcissus macrolobus to Monocots, Orchis militaris
Orchis militaris to Polygonatum multiflorum Monocots, Orchis militaris to Monocots, Polygonatum multiflorum
Polygonatum multiflorum to Schoenus nigricans Monocots, Polygonatum multiflorum to Monocots, Schoenus nigricans
Schoenus nigricans to Trichophorum germanicum Monocots, Schoenus nigricans to Monocots, Trichophorum germanicum
Trichophorum germanicum to Zostera marina Monocots, Trichophorum germanicum to Monocots, Zostera marina
Myxomycetes
Enteridium lycoperdon to Physarum cinereum Myxomycetes, Enteridium lycoperdon to Myxomycetes, Physarum cinereum
Phaeophyceae
Colpomenia peregrina to Fucus ceranoides Phaeophyceae, Colpomenia peregrina to Phaeophyceae, Fucus ceranoides
Pre-dicots
Aristolochia clematitis to Nymphaea x marliacea Pre-dicots, Aristolochia clematitis to Pre-dicots, Nymphaea x marliacea
Reptilia
Adder to Zootoca vivipara Reptilia, Adder to Reptilia, Zootoca vivipara
Sordariomycetes
Cordyceps militaris to Cordyceps militaris Sordariomycetes, Cordyceps militaris to Sordariomycetes, Cordyceps militaris
Urediniomycetes
Phragmidium sp. to Puccina coronata Urediniomycetes, Phragmidium sp. to Urediniomycetes, Puccina coronata
Ustilaginomycetes
Vankya ornithogali to Vankya ornithogali Ustilaginomycetes, Vankya ornithogali to Ustilaginomycetes, Vankya ornithogali