Floral Images

Home Flower Colour Common name Latin name Desktop background Recent Gallery Flowering now About FloralImages Contact
Amphibia
Bufo bufo to Lissotriton helveticus Amphibia, Bufo bufo to Amphibia, Lissotriton helveticus
Anthozoa
Anemonia sulcata to Diplolepis rosae Anthozoa, Anemonia sulcata to Anthozoa, Diplolepis rosae
Arachnida
Agelena labyrinthica to Eriophyes laevis Arachnida, Agelena labyrinthica to Arachnida, Eriophyes laevis
Ascomycetes
Bulgaria inquinans to Hypogymnia tubulosa Ascomycetes, Bulgaria inquinans to Ascomycetes, Hypogymnia tubulosa
Lobaria pulmonaria to Xanthoria polycarpa Ascomycetes, Lobaria pulmonaria to Ascomycetes, Xanthoria polycarpa
Xanthoria sp. to Xylaria polymorpha Ascomycetes, Xanthoria sp. to Ascomycetes, Xylaria polymorpha
Aves
Branta canadensis to Vanellus vanellus Aves, Branta canadensis to Aves, Vanellus vanellus
Basidiomycetes
Agaricus campestris to Coprinus niveus Basidiomycetes, Agaricus campestris to Basidiomycetes, Coprinus niveus
Coprinus picaceus to Hygrocybe sp. Basidiomycetes, Coprinus picaceus to Basidiomycetes, Hygrocybe sp.
Hygrocybe sp. to Pholiota squarrosa Basidiomycetes, Hygrocybe sp. to Basidiomycetes, Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa to Vascellum pratense Basidiomycetes, Pholiota squarrosa to Basidiomycetes, Vascellum pratense
Branchiopoda
Chirocephalus diaphanus to Chirocephalus diaphanus Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus to Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus
Bryophytes
Anomodon viticulosus to Thuidium tamariscinum Bryophytes, Anomodon viticulosus to Bryophytes, Thuidium tamariscinum
Calamophytes
Equisetum arvense to Equisetum variegatum Calamophytes, Equisetum arvense to Calamophytes, Equisetum variegatum
Cephalaspidomorphi
Petromyzon marinus to Petromyzon marinus Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus to Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus
Charophytes
Chara aspera to Tolypella glomerata Charophytes, Chara aspera to Charophytes, Tolypella glomerata
Chlorophytes
Gloeocystis sp. to Gloeocystis sp. Chlorophytes, Gloeocystis sp. to Chlorophytes, Gloeocystis sp.
Eu-dicots
Abutilon to Agrostemma githago Eu-dicots, Abutilon to Eu-dicots, Agrostemma githago
Agrostemma githago to Andromeda polifolia Eu-dicots, Agrostemma githago to Eu-dicots, Andromeda polifolia
Andromeda polifolia to Arabis scabra Eu-dicots, Andromeda polifolia to Eu-dicots, Arabis scabra
Arabis scabra to Atriplex portulacoides Eu-dicots, Arabis scabra to Eu-dicots, Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides to Borago officinalis Eu-dicots, Atriplex portulacoides to Eu-dicots, Borago officinalis
Borago officinalis to Campanula glomerata Eu-dicots, Borago officinalis to Eu-dicots, Campanula glomerata
Campanula glomerata to Castanea sativa Eu-dicots, Campanula glomerata to Eu-dicots, Castanea sativa
Castanea sativa to Cerastium x maureri Eu-dicots, Castanea sativa to Eu-dicots, Cerastium x maureri
Cerastium x maureri to Circaea x intermedia Eu-dicots, Cerastium x maureri to Eu-dicots, Circaea x intermedia
Circaea x intermedia to Clinopodium vulgare Eu-dicots, Circaea x intermedia to Eu-dicots, Clinopodium vulgare
Clinopodium vulgare to Crambe maritima Eu-dicots, Clinopodium vulgare to Eu-dicots, Crambe maritima
Crambe maritima to Daphne cneorum Eu-dicots, Crambe maritima to Eu-dicots, Daphne cneorum
Daphne laureola to Drosera Eu-dicots, Daphne laureola to Eu-dicots, Drosera
Drosera anglica to Erica cinerea Eu-dicots, Drosera anglica to Eu-dicots, Erica cinerea
Erica cinerea to Erysimum cheiri Eu-dicots, Erica cinerea to Eu-dicots, Erysimum cheiri
Erysimum cheiri to Euphrasia officinalis Eu-dicots, Erysimum cheiri to Eu-dicots, Euphrasia officinalis
Euphrasia officinalis to Frankenia laevis Eu-dicots, Euphrasia officinalis to Eu-dicots, Frankenia laevis
Frankenia laevis to Galium verum Eu-dicots, Frankenia laevis to Eu-dicots, Galium verum
Galium verum to Geranium pyrenaicum Eu-dicots, Galium verum to Eu-dicots, Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum to Helianthemum oelandicum Eu-dicots, Geranium pyrenaicum to Eu-dicots, Helianthemum oelandicum
Helianthemum oelandicum to Hieracium repandulare Eu-dicots, Helianthemum oelandicum to Eu-dicots, Hieracium repandulare
Hieracium repandulare to Hypericum Eu-dicots, Hieracium repandulare to Eu-dicots, Hypericum
Hypericum androsaemum to Impatiens noli-tangere Eu-dicots, Hypericum androsaemum to Eu-dicots, Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere to Lamium hybridum Eu-dicots, Impatiens noli-tangere to Eu-dicots, Lamium hybridum
Lamium hybridum to Lepidium heterophyllum Eu-dicots, Lamium hybridum to Eu-dicots, Lepidium heterophyllum
Lepidium heterophyllum to Linum perenne Eu-dicots, Lepidium heterophyllum to Eu-dicots, Linum perenne
Linum usitatissimum to Lysimachia arvensis Eu-dicots, Linum usitatissimum to Eu-dicots, Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis to Malva setigera Eu-dicots, Lysimachia arvensis to Eu-dicots, Malva setigera
Malva setigera to Mentha x piperita Eu-dicots, Malva setigera to Eu-dicots, Mentha x piperita
Mentha x piperita to Myosotis sylvatica Eu-dicots, Mentha x piperita to Eu-dicots, Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica to Olearia macrodonta Eu-dicots, Myosotis sylvatica to Eu-dicots, Olearia macrodonta
Olearia macrodonta to Papaver rhoeas Eu-dicots, Olearia macrodonta to Eu-dicots, Papaver rhoeas
Papaver rhoeas to Petasites spurius Eu-dicots, Papaver rhoeas to Eu-dicots, Petasites spurius
Petasites spurius to Pinguicula vulgaris Eu-dicots, Petasites spurius to Eu-dicots, Pinguicula vulgaris
Pinguicula vulgaris to Potentilla gracilis Eu-dicots, Pinguicula vulgaris to Eu-dicots, Potentilla gracilis
Potentilla gracilis to Pulicaria dysenterica Eu-dicots, Potentilla gracilis to Eu-dicots, Pulicaria dysenterica
Pulicaria dysenterica to Ranunculus flammula Eu-dicots, Pulicaria dysenterica to Eu-dicots, Ranunculus flammula
Ranunculus flammula to Rhodiola rosea Eu-dicots, Ranunculus flammula to Eu-dicots, Rhodiola rosea
Rhodiola rosea to Rosa sp. Eu-dicots, Rhodiola rosea to Eu-dicots, Rosa sp.
Rosa sp. to Rubus tuberculatus Eu-dicots, Rosa sp. to Eu-dicots, Rubus tuberculatus
Rubus tuberculatus to Salicornia europaea Eu-dicots, Rubus tuberculatus to Eu-dicots, Salicornia europaea
Salicornia europaea to Saponaria officinalis Eu-dicots, Salicornia europaea to Eu-dicots, Saponaria officinalis
Saponaria officinalis to Scrophularia auriculata Eu-dicots, Saponaria officinalis to Eu-dicots, Scrophularia auriculata
Scrophularia auriculata to Silaum silaus Eu-dicots, Scrophularia auriculata to Eu-dicots, Silaum silaus
Silaum silaus to Solanum nigrum Eu-dicots, Silaum silaus to Eu-dicots, Solanum nigrum
Solanum nigrum to Spiraea canescens Eu-dicots, Solanum nigrum to Eu-dicots, Spiraea canescens
Spiraea canescens to Symphytum x hidcotense Eu-dicots, Spiraea canescens to Eu-dicots, Symphytum x hidcotense
Symphytum x hidcotense to Thalictrum minus Eu-dicots, Symphytum x hidcotense to Eu-dicots, Thalictrum minus
Thalictrum minus to Trifolium repens Eu-dicots, Thalictrum minus to Eu-dicots, Trifolium repens
Trifolium scabrum to Vaccinium oxycoccos Eu-dicots, Trifolium scabrum to Eu-dicots, Vaccinium oxycoccos
Vaccinium oxycoccos to Veronica officinalis Eu-dicots, Vaccinium oxycoccos to Eu-dicots, Veronica officinalis
Veronica officinalis to Viola hirta Eu-dicots, Veronica officinalis to Eu-dicots, Viola hirta
Viola hirta to Wahlenbergia hederacea Eu-dicots, Viola hirta to Eu-dicots, Wahlenbergia hederacea
Eusporangiate ferns
Botrychium lunaria to Ophioglossum vulgatum Eusporangiate ferns, Botrychium lunaria to Eusporangiate ferns, Ophioglossum vulgatum
Gastropoda
Acroloxus lacustris to Helix pomatia Gastropoda, Acroloxus lacustris to Gastropoda, Helix pomatia
Gymnosperms
Abies alba to Larix kaempferi Gymnosperms, Abies alba to Gymnosperms, Larix kaempferi
Larix x marschlinsii to Wollemia nobilis Gymnosperms, Larix x marschlinsii to Gymnosperms, Wollemia nobilis
Insecta
Aeshna cyanea to Macrothylacia rubi Insecta, Aeshna cyanea to Insecta, Macrothylacia rubi
Meloe violcaeus to Zygaena purpuralis Insecta, Meloe violcaeus to Insecta, Zygaena purpuralis
Leptosporangiate ferns
Adiantum capillus-veneris to Dryopteris oreades Leptosporangiate ferns, Adiantum capillus-veneris to Leptosporangiate ferns, Dryopteris oreades
Dryopteris oreades to Trichomanes speciosum Leptosporangiate ferns, Dryopteris oreades to Leptosporangiate ferns, Trichomanes speciosum
Lycophytes
Diphasiastrum alpinum to Selaginella selaginoides Lycophytes, Diphasiastrum alpinum to Lycophytes, Selaginella selaginoides
Marchantiophytes
Frullania fragilifolia to Targionia hypophylla Marchantiophytes, Frullania fragilifolia to Marchantiophytes, Targionia hypophylla
Monocots
Acis autumnalis to Ammophila arenaria Monocots, Acis autumnalis to Monocots, Ammophila arenaria
Ammophila arenaria to Butomus umbellatus Monocots, Ammophila arenaria to Monocots, Butomus umbellatus
Butomus umbellatus to Carex nigra agg. Monocots, Butomus umbellatus to Monocots, Carex nigra agg.
Carex nigra agg. to Clivia spp. Monocots, Carex nigra agg. to Monocots, Clivia spp.
Clivia spp. to Dactylorhiza incarnata Monocots, Clivia spp. to Monocots, Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata to Dierama pauciflorum Monocots, Dactylorhiza incarnata to Monocots, Dierama pauciflorum
Dierama pauciflorum to Eriocaulon aquaticum Monocots, Dierama pauciflorum to Monocots, Eriocaulon aquaticum
Eriocaulon aquaticum to Gymnadenia conopsea Monocots, Eriocaulon aquaticum to Monocots, Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea to Isolepis setacea Monocots, Gymnadenia conopsea to Monocots, Isolepis setacea
Isolepis setacea to Leymus arenarius Monocots, Isolepis setacea to Monocots, Leymus arenarius
Leymus arenarius to Molinia caerulea Monocots, Leymus arenarius to Monocots, Molinia caerulea
Molinia caerulea to Ophrys insectifera x apifera Monocots, Molinia caerulea to Monocots, Ophrys insectifera x apifera
Ophrys sphegodes to Poa humilis Monocots, Ophrys sphegodes to Monocots, Poa humilis
Poa trivialis to Schoenus nigricans Monocots, Poa trivialis to Monocots, Schoenus nigricans
Schoenus nigricans to Trachycarpus fortunei Monocots, Schoenus nigricans to Monocots, Trachycarpus fortunei
Trichophorum germanicum to Zostera marina Monocots, Trichophorum germanicum to Monocots, Zostera marina
Myxomycetes
Enteridium lycoperdon to Physarum cinereum Myxomycetes, Enteridium lycoperdon to Myxomycetes, Physarum cinereum
Phaeophyceae
Colpomenia peregrina to Fucus ceranoides Phaeophyceae, Colpomenia peregrina to Phaeophyceae, Fucus ceranoides
Pre-dicots
Aristolochia clematitis to Nymphaea x marliacea Pre-dicots, Aristolochia clematitis to Pre-dicots, Nymphaea x marliacea
Reptilia
Adder to Zootoca vivipara Reptilia, Adder to Reptilia, Zootoca vivipara
Sordariomycetes
Cordyceps militaris to Cordyceps militaris Sordariomycetes, Cordyceps militaris to Sordariomycetes, Cordyceps militaris
Urediniomycetes
Phragmidium sp. to Puccina coronata Urediniomycetes, Phragmidium sp. to Urediniomycetes, Puccina coronata
Ustilaginomycetes
Vankya ornithogali to Vankya ornithogali Ustilaginomycetes, Vankya ornithogali to Ustilaginomycetes, Vankya ornithogali