Floral Images

Home Flower Colour Common name Latin name Desktop background Recent Gallery Flowering now About FloralImages Contact
Amphibia
Bufo bufo to Lissotriton helveticus Amphibia, Bufo bufo to Amphibia, Lissotriton helveticus
Anthozoa
Anemonia sulcata to Cereus pedunculatus Anthozoa, Anemonia sulcata to Anthozoa, Cereus pedunculatus
Arachnida
Agelena labyrinthica to Eriophyes laevis Arachnida, Agelena labyrinthica to Arachnida, Eriophyes laevis
Ascomycetes
Bulgaria inquinans to Hypogymnia tubulosa Ascomycetes, Bulgaria inquinans to Ascomycetes, Hypogymnia tubulosa
Lobaria pulmonaria to Xanthoria polycarpa Ascomycetes, Lobaria pulmonaria to Ascomycetes, Xanthoria polycarpa
Xanthoria sp. to Xylaria polymorpha Ascomycetes, Xanthoria sp. to Ascomycetes, Xylaria polymorpha
Aves
Branta canadensis to Vanellus vanellus Aves, Branta canadensis to Aves, Vanellus vanellus
Basidiomycetes
Agaricus campestris to Coprinus niveus Basidiomycetes, Agaricus campestris to Basidiomycetes, Coprinus niveus
Coprinus picaceus to Hygrocybe sp. Basidiomycetes, Coprinus picaceus to Basidiomycetes, Hygrocybe sp.
Hygrocybe sp. to Pholiota squarrosa Basidiomycetes, Hygrocybe sp. to Basidiomycetes, Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa to Vascellum pratense Basidiomycetes, Pholiota squarrosa to Basidiomycetes, Vascellum pratense
Branchiopoda
Chirocephalus diaphanus to Chirocephalus diaphanus Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus to Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus
Bryophytes
Anomodon viticulosus to Thuidium tamariscinum Bryophytes, Anomodon viticulosus to Bryophytes, Thuidium tamariscinum
Calamophytes
Equisetum arvense to Equisetum variegatum Calamophytes, Equisetum arvense to Calamophytes, Equisetum variegatum
Cephalaspidomorphi
Petromyzon marinus to Petromyzon marinus Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus to Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus
Charophytes
Chara aspera to Tolypella glomerata Charophytes, Chara aspera to Charophytes, Tolypella glomerata
Chlorophytes
Gloeocystis sp. to Gloeocystis sp. Chlorophytes, Gloeocystis sp. to Chlorophytes, Gloeocystis sp.
Eu-dicots
Abutilon to Ajuga chamaepitys Eu-dicots, Abutilon to Eu-dicots, Ajuga chamaepitys
Ajuga reptans to Anchusa azurea Eu-dicots, Ajuga reptans to Eu-dicots, Anchusa azurea
Andromeda polifolia to Arabidopsis thaliana Eu-dicots, Andromeda polifolia to Eu-dicots, Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana to Astragalus glycyphyllos Eu-dicots, Arabidopsis thaliana to Eu-dicots, Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos to Betula pubescens Eu-dicots, Astragalus glycyphyllos to Eu-dicots, Betula pubescens
Betula pubescens to Camellia Eu-dicots, Betula pubescens to Eu-dicots, Camellia
Camellia to Carpinus betulus Eu-dicots, Camellia to Eu-dicots, Carpinus betulus
Carpinus betulus to Cerastium glomeratum Eu-dicots, Carpinus betulus to Eu-dicots, Cerastium glomeratum
Cerastium pumilum to Chenopodium vulvaria Eu-dicots, Cerastium pumilum to Eu-dicots, Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria to Clematis rehderiana Eu-dicots, Chenopodium vulvaria to Eu-dicots, Clematis rehderiana
Clematis rehderiana to Corrigiola litoralis Eu-dicots, Clematis rehderiana to Eu-dicots, Corrigiola litoralis
Corrigiola littoralis to Cydonia oblonga Eu-dicots, Corrigiola littoralis to Eu-dicots, Cydonia oblonga
Cydonia oblonga to Digitalis mertonensis Eu-dicots, Cydonia oblonga to Eu-dicots, Digitalis mertonensis
Digitalis purpurea to Epilobium hirsutum Eu-dicots, Digitalis purpurea to Eu-dicots, Epilobium hirsutum
Epilobium hirsutum to Eryngium campestre Eu-dicots, Epilobium hirsutum to Eu-dicots, Eryngium campestre
Eryngium campestre to Euphrasia Eu-dicots, Eryngium campestre to Eu-dicots, Euphrasia
Euphrasia to Fragaria chiloensis Eu-dicots, Euphrasia to Eu-dicots, Fragaria chiloensis
Fragaria vesca to Galium sterneri Eu-dicots, Fragaria vesca to Eu-dicots, Galium sterneri
Galium sterneri to Geranium procurrens Eu-dicots, Galium sterneri to Eu-dicots, Geranium procurrens
Geranium purpureum to Hedera hibernica Eu-dicots, Geranium purpureum to Eu-dicots, Hedera hibernica
Hedera hibernica to Hieracium maculatum Eu-dicots, Hedera hibernica to Eu-dicots, Hieracium maculatum
Hieracium maculatum to Hyoscyamus niger Eu-dicots, Hieracium maculatum to Eu-dicots, Hyoscyamus niger
Hyoscyamus niger to Illecebrum verticillatum Eu-dicots, Hyoscyamus niger to Eu-dicots, Illecebrum verticillatum
Illecebrum verticillatum to Lamium hybridum Eu-dicots, Illecebrum verticillatum to Eu-dicots, Lamium hybridum
Lamium hybridum to Lepidium latifolium Eu-dicots, Lamium hybridum to Eu-dicots, Lepidium latifolium
Lepidium latifolium to Liriodendron tulipifera Eu-dicots, Lepidium latifolium to Eu-dicots, Liriodendron tulipifera
Liriodendron tulipifera to Lysimachia vulgaris Eu-dicots, Liriodendron tulipifera to Eu-dicots, Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris to Matthiola sinuata Eu-dicots, Lysimachia vulgaris to Eu-dicots, Matthiola sinuata
Matthiola sinuata to Meum athamanticum Eu-dicots, Matthiola sinuata to Eu-dicots, Meum athamanticum
Meum athamanticum to Myrica gale Eu-dicots, Meum athamanticum to Eu-dicots, Myrica gale
Myrica gale to Ononis arvensis Eu-dicots, Myrica gale to Eu-dicots, Ononis arvensis
Ononis reclinata to Passiflora caerulea Eu-dicots, Ononis reclinata to Eu-dicots, Passiflora caerulea
Passiflora caerulea to Petroselinum crispum Eu-dicots, Passiflora caerulea to Eu-dicots, Petroselinum crispum
Petroselinum crispum to Platanus orientalis Eu-dicots, Petroselinum crispum to Eu-dicots, Platanus orientalis
Platanus orientalis to Potentilla tabernaemontani Eu-dicots, Platanus orientalis to Eu-dicots, Potentilla tabernaemontani
Poterium sanguisorba to Pyrola minor Eu-dicots, Poterium sanguisorba to Eu-dicots, Pyrola minor
Pyrola minor to Ranunculus peltatus Eu-dicots, Pyrola minor to Eu-dicots, Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus to Ribes sanguineum Eu-dicots, Ranunculus peltatus to Eu-dicots, Ribes sanguineum
Ribes sanguineum to Rubus dasyphyllus Eu-dicots, Ribes sanguineum to Eu-dicots, Rubus dasyphyllus
Rubus fruticosus agg. to Rumex obtusifolius Eu-dicots, Rubus fruticosus agg. to Eu-dicots, Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius to Salpichroa origanifolia Eu-dicots, Rumex obtusifolius to Eu-dicots, Salpichroa origanifolia
Salsola kali to Saxifraga rotundifolia Eu-dicots, Salsola kali to Eu-dicots, Saxifraga rotundifolia
Saxifraga rotundifolia to Sedum sexangulare Eu-dicots, Saxifraga rotundifolia to Eu-dicots, Sedum sexangulare
Sedum sexangulare to Silene conica Eu-dicots, Sedum sexangulare to Eu-dicots, Silene conica
Silene conica to Solidago canadensis Eu-dicots, Silene conica to Eu-dicots, Solidago canadensis
Solidago canadensis to Stachys byzantina Eu-dicots, Solidago canadensis to Eu-dicots, Stachys byzantina
Stachys byzantina to Taraxacum britannicum Eu-dicots, Stachys byzantina to Eu-dicots, Taraxacum britannicum
Taraxacum britannicum to Tilia sp. Eu-dicots, Taraxacum britannicum to Eu-dicots, Tilia sp.
Tilia x europaea to Tuberaria guttata Eu-dicots, Tilia x europaea to Eu-dicots, Tuberaria guttata
Tuberaria guttata to Valerianella sp. Eu-dicots, Tuberaria guttata to Eu-dicots, Valerianella sp.
Verbascum lychnitis to Viburnum tinus Eu-dicots, Verbascum lychnitis to Eu-dicots, Viburnum tinus
Viburnum tinus to Viola riviniana Eu-dicots, Viburnum tinus to Eu-dicots, Viola riviniana
Viola riviniana to Wahlenbergia hederacea Eu-dicots, Viola riviniana to Eu-dicots, Wahlenbergia hederacea
Eusporangiate ferns
Botrychium lunaria to Ophioglossum vulgatum Eusporangiate ferns, Botrychium lunaria to Eusporangiate ferns, Ophioglossum vulgatum
Gastropoda
Acroloxus lacustris to Helix pomatia Gastropoda, Acroloxus lacustris to Gastropoda, Helix pomatia
Gymnosperms
Abies alba to Picea abies Gymnosperms, Abies alba to Gymnosperms, Picea abies
Picea breweriana to Xanthocyparis nootkatensis Gymnosperms, Picea breweriana to Gymnosperms, Xanthocyparis nootkatensis
Insecta
Aeshna cyanea to Lycaena phlaeas Insecta, Aeshna cyanea to Insecta, Lycaena phlaeas
Macrothylacia rubi to Zygaena purpuralis Insecta, Macrothylacia rubi to Insecta, Zygaena purpuralis
Leptosporangiate ferns
Adiantum capillus-veneris to Dryopteris filix-mas Leptosporangiate ferns, Adiantum capillus-veneris to Leptosporangiate ferns, Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas to Trichomanes speciosum Leptosporangiate ferns, Dryopteris filix-mas to Leptosporangiate ferns, Trichomanes speciosum
Lycophytes
Diphasiastrum alpinum to Selaginella selaginoides Lycophytes, Diphasiastrum alpinum to Lycophytes, Selaginella selaginoides
Marchantiophytes
Frullania fragilifolia to Targionia hypophylla Marchantiophytes, Frullania fragilifolia to Marchantiophytes, Targionia hypophylla
Monocots
Acis autumnalis to Amorphophallus prainii Monocots, Acis autumnalis to Monocots, Amorphophallus prainii
Amorphophallus prainii to Calamagrostis epigejos Monocots, Amorphophallus prainii to Monocots, Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos to Carex otrubae Monocots, Calamagrostis epigejos to Monocots, Carex otrubae
Carex otrubae to Coeloglossum viride Monocots, Carex otrubae to Monocots, Coeloglossum viride
Coeloglossum viride to Dactylorhiza maculata Monocots, Coeloglossum viride to Monocots, Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata to Dierama pulcherrimum Monocots, Dactylorhiza maculata to Monocots, Dierama pulcherrimum
Dierama trichorhizum to Eriophorum vaginatum Monocots, Dierama trichorhizum to Monocots, Eriophorum vaginatum
Eriophorum vaginatum to Hemerocallis Monocots, Eriophorum vaginatum to Monocots, Hemerocallis
Herminium monorchis to Juncus bufonius Monocots, Herminium monorchis to Monocots, Juncus bufonius
Juncus bufonius to Lilium formosanum Monocots, Juncus bufonius to Monocots, Lilium formosanum
Lilium hansonii to Narcissus minor Monocots, Lilium hansonii to Monocots, Narcissus minor
Narcissus obvallaris to Orchis simia Monocots, Narcissus obvallaris to Monocots, Orchis simia
Orchis simia to Polygonatum verticillatum Monocots, Orchis simia to Monocots, Polygonatum verticillatum
Polygonatum verticillatum to Scilla bifolia Monocots, Polygonatum verticillatum to Monocots, Scilla bifolia
Scilla bifolia to Triglochin palustris Monocots, Scilla bifolia to Monocots, Triglochin palustris
Triglochin palustris to Zostera marina Monocots, Triglochin palustris to Monocots, Zostera marina
Myxomycetes
Enteridium lycoperdon to Physarum cinereum Myxomycetes, Enteridium lycoperdon to Myxomycetes, Physarum cinereum
Phaeophyceae
Colpomenia peregrina to Fucus ceranoides Phaeophyceae, Colpomenia peregrina to Phaeophyceae, Fucus ceranoides
Pre-dicots
Aristolochia clematitis to Nymphaea x marliacea Pre-dicots, Aristolochia clematitis to Pre-dicots, Nymphaea x marliacea
Reptilia
Adder to Zootoca vivipara Reptilia, Adder to Reptilia, Zootoca vivipara
Sordariomycetes
Cordyceps militaris to Cordyceps militaris Sordariomycetes, Cordyceps militaris to Sordariomycetes, Cordyceps militaris
Urediniomycetes
Phragmidium sp. to Puccina coronata Urediniomycetes, Phragmidium sp. to Urediniomycetes, Puccina coronata
Ustilaginomycetes
Vankya ornithogali to Vankya ornithogali Ustilaginomycetes, Vankya ornithogali to Ustilaginomycetes, Vankya ornithogali