Floral Images

Home Flower Colour Common name Latin name Desktop background Recent Gallery Flowering now About FloralImages Contact
Amphibia
Bufo bufo to Lissotriton helveticus Amphibia, Bufo bufo to Amphibia, Lissotriton helveticus
Anthozoa
Anemonia sulcata to Cereus pedunculatus Anthozoa, Anemonia sulcata to Anthozoa, Cereus pedunculatus
Arachnida
Agelena labyrinthica to Eriophyes laevis Arachnida, Agelena labyrinthica to Arachnida, Eriophyes laevis
Ascomycetes
Bulgaria inquinans to Ochrolechia tartarea Ascomycetes, Bulgaria inquinans to Ascomycetes, Ochrolechia tartarea
Ophioparma ventosa to Xylaria polymorpha Ascomycetes, Ophioparma ventosa to Ascomycetes, Xylaria polymorpha
Aves
Branta canadensis to Vanellus vanellus Aves, Branta canadensis to Aves, Vanellus vanellus
Basidiomycetes
Agaricus campestris to Coprinus niveus Basidiomycetes, Agaricus campestris to Basidiomycetes, Coprinus niveus
Coprinus picaceus to Hygrocybe sp. Basidiomycetes, Coprinus picaceus to Basidiomycetes, Hygrocybe sp.
Hygrocybe sp. to Pholiota squarrosa Basidiomycetes, Hygrocybe sp. to Basidiomycetes, Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa to Vascellum pratense Basidiomycetes, Pholiota squarrosa to Basidiomycetes, Vascellum pratense
Branchiopoda
Chirocephalus diaphanus to Chirocephalus diaphanus Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus to Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus
Bryophytes
Anomodon viticulosus to Thuidium tamariscinum Bryophytes, Anomodon viticulosus to Bryophytes, Thuidium tamariscinum
Calamophytes
Equisetum arvense to Equisetum variegatum Calamophytes, Equisetum arvense to Calamophytes, Equisetum variegatum
Cephalaspidomorphi
Petromyzon marinus to Petromyzon marinus Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus to Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus
Charophytes
Chara aspera to Tolypella glomerata Charophytes, Chara aspera to Charophytes, Tolypella glomerata
Chlorophytes
Gloeocystis sp. to Gloeocystis sp. Chlorophytes, Gloeocystis sp. to Chlorophytes, Gloeocystis sp.
Eu-dicots
Abutilon to Ajuga chamaepitys Eu-dicots, Abutilon to Eu-dicots, Ajuga chamaepitys
Ajuga reptans to Anchusa azurea Eu-dicots, Ajuga reptans to Eu-dicots, Anchusa azurea
Andromeda polifolia to Arabidopsis thaliana Eu-dicots, Andromeda polifolia to Eu-dicots, Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana to Astragalus glycyphyllos Eu-dicots, Arabidopsis thaliana to Eu-dicots, Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos to Betula pubescens Eu-dicots, Astragalus glycyphyllos to Eu-dicots, Betula pubescens
Betula pubescens to Camellia japonica Eu-dicots, Betula pubescens to Eu-dicots, Camellia japonica
Camellia japonica to Carpobrotus edulis Eu-dicots, Camellia japonica to Eu-dicots, Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis to Cerastium pumilum Eu-dicots, Carpobrotus edulis to Eu-dicots, Cerastium pumilum
Cerastium pumilum to Chenopodium vulvaria Eu-dicots, Cerastium pumilum to Eu-dicots, Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria to Clematis rehderiana Eu-dicots, Chenopodium vulvaria to Eu-dicots, Clematis rehderiana
Clematis rehderiana to Corrigiola littoralis Eu-dicots, Clematis rehderiana to Eu-dicots, Corrigiola littoralis
Corydalis solida to Cymbalaria muralis Eu-dicots, Corydalis solida to Eu-dicots, Cymbalaria muralis
Cymbalaria muralis to Digitalis purpurea Eu-dicots, Cymbalaria muralis to Eu-dicots, Digitalis purpurea
Digitalis purpurea to Epilobium hirsutum Eu-dicots, Digitalis purpurea to Eu-dicots, Epilobium hirsutum
Epilobium hirsutum to Eryngium maritimum Eu-dicots, Epilobium hirsutum to Eu-dicots, Eryngium maritimum
Eryngium maritimum to Euphrasia officinalis Eu-dicots, Eryngium maritimum to Eu-dicots, Euphrasia officinalis
Euphrasia officinalis to Frankenia laevis Eu-dicots, Euphrasia officinalis to Eu-dicots, Frankenia laevis
Frankenia laevis to Gaultheria mucronata Eu-dicots, Frankenia laevis to Eu-dicots, Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata to Geranium pyrenaicum Eu-dicots, Gaultheria mucronata to Eu-dicots, Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum to Helianthemum nummularium Eu-dicots, Geranium pyrenaicum to Eu-dicots, Helianthemum nummularium
Helianthemum nummularium to Hieracium sect. Oreadea Eu-dicots, Helianthemum nummularium to Eu-dicots, Hieracium sect. Oreadea
Hieracium sect. Oreadea to Hypericum elodes Eu-dicots, Hieracium sect. Oreadea to Eu-dicots, Hypericum elodes
Hypericum elodes to Inula conyzae Eu-dicots, Hypericum elodes to Eu-dicots, Inula conyzae
Inula conyzae to Lathraea clandestina Eu-dicots, Inula conyzae to Eu-dicots, Lathraea clandestina
Lathraea clandestina to Leucadendron salignum Eu-dicots, Lathraea clandestina to Eu-dicots, Leucadendron salignum
Leucadendron salignum to Lobelia dortmanna Eu-dicots, Leucadendron salignum to Eu-dicots, Lobelia dortmanna
Lobelia dortmanna to Magnolia stellata Eu-dicots, Lobelia dortmanna to Eu-dicots, Magnolia stellata
Magnolia stellata to Medicago polymorpha Eu-dicots, Magnolia stellata to Eu-dicots, Medicago polymorpha
Medicago polymorpha to Misopates calycinum Eu-dicots, Medicago polymorpha to Eu-dicots, Misopates calycinum
Misopates orontium to Nepeta x faassenii Eu-dicots, Misopates orontium to Eu-dicots, Nepeta x faassenii
Nepeta x faassenii to Orobanche caryophyllacea Eu-dicots, Nepeta x faassenii to Eu-dicots, Orobanche caryophyllacea
Orobanche caryophyllacea to Pedicularis sylvatica Eu-dicots, Orobanche caryophyllacea to Eu-dicots, Pedicularis sylvatica
Pedicularis sylvatica to Pieris formosa Eu-dicots, Pedicularis sylvatica to Eu-dicots, Pieris formosa
Pieris formosa to Polygonum arenastrum Eu-dicots, Pieris formosa to Eu-dicots, Polygonum arenastrum
Polygonum arenastrum to Prunella vulgaris Eu-dicots, Polygonum arenastrum to Eu-dicots, Prunella vulgaris
Prunella vulgaris to Quercus spp. Eu-dicots, Prunella vulgaris to Eu-dicots, Quercus spp.
Quercus suber to Rheum officinale Eu-dicots, Quercus suber to Eu-dicots, Rheum officinale
Rhinanthus alectorolophus to Rosa rugosa Eu-dicots, Rhinanthus alectorolophus to Eu-dicots, Rosa rugosa
Rosa rugosa to Rubus troiensis Eu-dicots, Rosa rugosa to Eu-dicots, Rubus troiensis
Rubus troiensis to Salicornia fragilis Eu-dicots, Rubus troiensis to Eu-dicots, Salicornia fragilis
Salicornia fragilis to Satureja montana Eu-dicots, Salicornia fragilis to Eu-dicots, Satureja montana
Saxifraga to Scrophularia umbrosa Eu-dicots, Saxifraga to Eu-dicots, Scrophularia umbrosa
Scrophularia umbrosa to Senecio x ostenfeldii Eu-dicots, Scrophularia umbrosa to Eu-dicots, Senecio x ostenfeldii
Senecio x ostenfeldii to Sison amomum Eu-dicots, Senecio x ostenfeldii to Eu-dicots, Sison amomum
Sison amomum to Spergularia marina Eu-dicots, Sison amomum to Eu-dicots, Spergularia marina
Spergularia marina to Symphytum officinale Eu-dicots, Spergularia marina to Eu-dicots, Symphytum officinale
Symphytum officinale to Thalictrum flavum Eu-dicots, Symphytum officinale to Eu-dicots, Thalictrum flavum
Thalictrum flavum to Trifolium pratense Eu-dicots, Thalictrum flavum to Eu-dicots, Trifolium pratense
Trifolium pratense to Vaccinium oxycoccos Eu-dicots, Trifolium pratense to Eu-dicots, Vaccinium oxycoccos
Vaccinium oxycoccos to Veronica officinalis Eu-dicots, Vaccinium oxycoccos to Eu-dicots, Veronica officinalis
Veronica officinalis to Viola arvensis Eu-dicots, Veronica officinalis to Eu-dicots, Viola arvensis
Viola arvensis to Wahlenbergia hederacea Eu-dicots, Viola arvensis to Eu-dicots, Wahlenbergia hederacea
Eusporangiate ferns
Botrychium lunaria to Ophioglossum vulgatum Eusporangiate ferns, Botrychium lunaria to Eusporangiate ferns, Ophioglossum vulgatum
Gastropoda
Acroloxus lacustris to Helix pomatia Gastropoda, Acroloxus lacustris to Gastropoda, Helix pomatia
Gymnosperms
Abies alba to Picea breweriana Gymnosperms, Abies alba to Gymnosperms, Picea breweriana
Picea breweriana to Xanthocyparis nootkatensis Gymnosperms, Picea breweriana to Gymnosperms, Xanthocyparis nootkatensis
Insecta
Aeshna cyanea to Lycaena phlaeas Insecta, Aeshna cyanea to Insecta, Lycaena phlaeas
Macrothylacia rubi to Zygaena purpuralis Insecta, Macrothylacia rubi to Insecta, Zygaena purpuralis
Leptosporangiate ferns
Adiantum capillus-veneris to Dryopteris filix-mas Leptosporangiate ferns, Adiantum capillus-veneris to Leptosporangiate ferns, Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas to Trichomanes speciosum Leptosporangiate ferns, Dryopteris filix-mas to Leptosporangiate ferns, Trichomanes speciosum
Lycophytes
Diphasiastrum alpinum to Selaginella selaginoides Lycophytes, Diphasiastrum alpinum to Lycophytes, Selaginella selaginoides
Marchantiophytes
Frullania fragilifolia to Targionia hypophylla Marchantiophytes, Frullania fragilifolia to Marchantiophytes, Targionia hypophylla
Monocots
Acis autumnalis to Anacamptis morio Monocots, Acis autumnalis to Monocots, Anacamptis morio
Anacamptis morio to Cardiocrinum giganteum Monocots, Anacamptis morio to Monocots, Cardiocrinum giganteum
Carex acutiformis to Carex pilulifera Monocots, Carex acutiformis to Monocots, Carex pilulifera
Carex pilulifera to Cordyline australis Monocots, Carex pilulifera to Monocots, Cordyline australis
Crinum asiaticum to Damasonium alisma Monocots, Crinum asiaticum to Monocots, Damasonium alisma
Damasonium alisma to Eleocharis palustris Monocots, Damasonium alisma to Monocots, Eleocharis palustris
Eleocharis palustris to Fritillaria meleagris Monocots, Eleocharis palustris to Monocots, Fritillaria meleagris
Fritillaria meleagris to Hordeum distichon Monocots, Fritillaria meleagris to Monocots, Hordeum distichon
Hordeum distichon to Juncus gerardii Monocots, Hordeum distichon to Monocots, Juncus gerardii
Juncus gerardii to Lilium martagon Monocots, Juncus gerardii to Monocots, Lilium martagon
Lilium martagon to Narcissus radiiflorus Monocots, Lilium martagon to Monocots, Narcissus radiiflorus
Narcissus spp. to Ornithogalum pyrenaicum Monocots, Narcissus spp. to Monocots, Ornithogalum pyrenaicum
Ornithogalum pyrenaicum to Potamogeton coloratus Monocots, Ornithogalum pyrenaicum to Monocots, Potamogeton coloratus
Potamogeton coloratus to Scilla luciliae Monocots, Potamogeton coloratus to Monocots, Scilla luciliae
Scilla peruviana to Typha angustifolia Monocots, Scilla peruviana to Monocots, Typha angustifolia
Typha angustifolia to Zostera marina Monocots, Typha angustifolia to Monocots, Zostera marina
Myxomycetes
Enteridium lycoperdon to Physarum cinereum Myxomycetes, Enteridium lycoperdon to Myxomycetes, Physarum cinereum
Phaeophyceae
Colpomenia peregrina to Fucus ceranoides Phaeophyceae, Colpomenia peregrina to Phaeophyceae, Fucus ceranoides
Pre-dicots
Aristolochia clematitis to Nymphaea capensis Pre-dicots, Aristolochia clematitis to Pre-dicots, Nymphaea capensis
Reptilia
Adder to Zootoca vivipara Reptilia, Adder to Reptilia, Zootoca vivipara
Sordariomycetes
Cordyceps militaris to Cordyceps militaris Sordariomycetes, Cordyceps militaris to Sordariomycetes, Cordyceps militaris
Urediniomycetes
Phragmidium sp. to Puccina coronata Urediniomycetes, Phragmidium sp. to Urediniomycetes, Puccina coronata