Stigma

FloralImages

 

Home Flower Colour Common name Latin name Desktop background Recent Gallery Flowering now About FloralImages Contact
Lonicera periclymenum
Lonicera periclymenum
Honeysuckle
Luzula campestris
Luzula campestris
Field Wood-rush
Luzula pilosa
Luzula pilosa
Hairy Wood-rush
Lysimachia foemina
Lysimachia foemina
Blue Pimpernel
Lythrum salicaria
Lythrum salicaria
Purple-loosestrife
Malva moschata
Malva moschata
Musk-mallow
Malva multiflora
Malva multiflora
Smaller Tree-mallow
Malva neglecta
Malva neglecta
Dwarf Mallow
Malva x clementii
Malva x clementii
Garden Tree-mallow
Mentha arvensis
Mentha arvensis
Corn Mint
Menyanthes trifoliata
Menyanthes trifoliata
Bogbean
Montia fontana
Montia fontana
Blinks
Myosurus minimus
Myosurus minimus
Mousetail
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata
Sweet Cicely
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale
Water-cress
Nuphar lutea
Nuphar lutea
Yellow Water-lily
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Fringed Water-lily
Odontites vernus
Odontites vernus
Red Bartsia
Oenothera biennis
Oenothera biennis
Common Evening-primrose
Ornithogalum nutans
Ornithogalum nutans
Drooping Star-of-Bethlehem
Ornithogalum pyrenaicum
Ornithogalum pyrenaicum
Spiked Star-of-Bethlehem
Orobanche caryophyllacea
Orobanche caryophyllacea
Bedstraw Broomrape
Orobanche hederae
Orobanche hederae
Ivy Broomrape
Orobanche picridis
Orobanche picridis
Oxtongue Broomrape