Fruit

FloralImages

 

Home Flower Colour Common name Latin name Desktop background Recent Gallery Flowering now About FloralImages Contact
Lunaria annua
Lunaria annua
Honesty
Luzula nivea
Luzula nivea
Snow-white Wood-rush
Luzula pilosa
Luzula pilosa
Hairy Wood-rush
Luzula sylvatica
Luzula sylvatica
Great Wood-rush
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus
Gypsywort
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
American Skunk-cabbage
Lythrum portula
Lythrum portula
Water-purslane
Magnolia sp.
Magnolia sp.
Mahonia x media
Mahonia x media
Mahonia
Malva setigera
Malva setigera
Rough Marsh-mallow
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Common Mallow
Meconopsis cambrica
Meconopsis cambrica
Welsh Poppy
Medicago arabica
Medicago arabica
Spotted Medick
Medicago littoralis
Medicago littoralis
Shore Medick
Medicago polymorpha
Medicago polymorpha
Toothed Medick
Melica uniflora
Melica uniflora
Wood Melick
Melilotus altissimus
Melilotus altissimus
Tall Melilot
Melilotus indicus
Melilotus indicus
Small Melilot
Melilotus officinalis
Melilotus officinalis
Ribbed Melilot
Menyanthes trifoliata
Menyanthes trifoliata
Bogbean
Mercurialis perennis
Mercurialis perennis
Dog's Mercury
Meum athamanticum
Meum athamanticum
Spignel
Mibora minima
Mibora minima
Early Sand-grass
Moenchia erecta
Moenchia erecta
Upright Chickweed